top of page

ברכה מרגשת מלשכת המאמנים למכללת NCS במלאת 10 שנים להקמת המכללה

עודכן: 22 בפבר׳ 2020


"תוכנית הכשרת המאמנים של NCS היא נדבך יסוד של שותפות בין בתי הספר לאימון ולשכת המאמנים.

הפעילות שלכם דפנה וצביקה השותפות שלכם וההשפעה שלכם בלשכת המאמנים היא דרמטית בחשיבותה ואני לא מפריז במה שאני אומר. אתם שותפים מתחילת הדרך לכל מה שנעשה, לכנסים, להשתלמויות, לפגישות. אתם שם!

כשהלשכה נכנסה לתהליך ההכרה לש בתי הספר לפני 6 שנים אתם הייתם בין הראשונים שנכנסו לתוך המהלך הזה והייתם בית הספר הראשון שסיים את התהליך הזה. השקעתם בו הרבה, לא רק בכסף, גם בזמן, גם במאמצים, עשיתם באמת עבודה יוצאת דופן. ביקשנו אז את רשותכם להשתמש בחוברת שהכנתם כדי שכל בתי הספר יעבדו על פיו ואתם אישרתם לנו את זה. עד היום הזה הוא מהווה בסיס לתהליכי ההכרה של כל בתי הספר.


בעשור הזה העמדתם תלמידים הרבה. אתם מתחדשים כל הזמן. אתם משקיעים בעצמכם, בלימודים, בקורסים, אתם לא מוותרים, אתם כל הזמן לומדים ומשפרים את עצמכם, בארץ ובחו"ל וזה מרשים. וכל מה שאתם לומדים אתם משלבים בתוך הקורסים שלכם. אתם מפתחים את הקורסים שלכם. אתם לא שוקטים על השמרים. אתם מביאים את הדברים שעושים את זה עמוק יותר, עושים את זה רחב יותר, עושים את זה משמעותי יותר, מדויק יותר, מקצועני הרבה יותר. על זה אני מעריך אתכם מאוד.

אנחנו אוהבים את שיטות העבודה שלכם וגם את הסטודנטים הנלהבים שלכם.

דפנה וצביקה היקרים, אנחנו מאחלים לכם עוד עשורים רבים של פעילות מצוינת, של הנאה מכל מה שאתם עושים, של השפעה על כל כך הרבה אנשים, של למידה, של העמקה, ושל חברות אתנו.

כל הכבוד, עלו והצליחו."

NCS - בהנהלת ד"ר צבי פוסComments


bottom of page