top of page

לתלמידי קורס הכשרת מאמנים רב תחומיים NCS

מפגש 29 - נקודות מבט לאושר
                   תהליכים בחיים. האומץ להיות פגיע

האושר לפי דר' נאדר בוטו

  

רוב האנשים מיחסים את האושר לדברים שחסרים להם או לדברים שהם בספק אם יוכלו להשיגם.

הרבה אנשים מאמינים שהאושר תלוי ב-

1.דברים חומריים כמו כסף ("תן לי מליון דולר ואני מאושר באדם") או קניית בית.

2. חיי משפחה וילדים.

3. בריאות.

4. העיקר היא אהבה. ("אם אתאהב אהיה מאושר")

המשותף לכולם היא המחשבה שהאושר תלוי במשהו או במישהו שחסרונו או אובדנו ירחיקו את האדם מהאושר. 

לכן, לאחר השגת כל הדברים, האושר לא הגיע.

הגדרה: האושר הוא רגש המלווה בתחושה של זרימה, שחרור ושלווה. שלווה זו מופיעה בעקבות העלייה על הדרך הנכונה של הייעוד, שמלווה בהישג גשמי, נפשי או רוחני שבוצע מתוך אהבה (ללא תנאי).

האושר מהווה את הבסיס המניע של החיים הנפשיים והרוחניים של האדם.

החלפת תחושות השמחה וההנאה - באושר, גורמת שלאחר השגת מטרה, השמחה חולפת ויש תחושה שגם האושר חלף. 

האושר הוא רגש השייך לנשמה האנושית. הוא מופיע עקב עלייה בתדר האנרגטי שממנו עשויה הנשמה האנושית, שגורם לה לרטוט בתדר גבוה יותר. תחושה זו באה לאשר ולחזק את הדרך שבה אנחנו הולכים, דרך של צמיחה והגשמה עצמית.

אדם מאושר ומאוזן נהנה ללכת בדרך לקראת השגת מטרות שהציב לעצמו. עבורו המטרות הן רק גירוי, שגורם לו לפעול כדי להמשיך בתהליך ההשתלמות. לכן הוא איננו מחכה להיות מאושר עם השגת המטרה שהציב לעצמו, אלא הוא מאושר במשך התקדמותו בדרך.

האושר הוא הסימן שמאשר לנו שאנחנו הולכים בכיוון הנכון, בכיוון שגורם לנו לדעת יותר ולפתח את המודעות העצמית למטרה האמיתית שלנו בחיים.

דבר שנעשה באהבה (ללא תנאי), מעניק אושר בזמן עשייתו, עוד בטרם השיג את היעד הרצוי.

האומץ להיות פגיע - על פגיעות והעזה

ט.ל.ח.                   
החומר מיועד לתלמידי NCS בלבד למטרות למידה  ויש עליו זכויות יוצרים. צבי פוס, מנהל אקדמי NCS. 

bottom of page