top of page

לתלמידי קורס הכשרת מאמנים רב תחומיים NCS

מפגש 21 - הקוד האתי של לשכת המאמנים - חלק א'

ערכים, מוסר, נורמה, חוק, אתיקה

ערך אישי זה דבר טוב שאדם בוחר בו עבור עצמו כדי לנהוג ולחיות לפיו, משום שהוא מאמין שזה יקדם אותו (ישעיהו ליבוביץ)
תוקף הערך - הכרעתו האישית של האדם; לכן ערכים אינם ניתנים להנמקה, אינם ברי שיפוט. כל אחד והטוב שלו. הערך הוא מצב נוכחי ולכן נתון תמיד לשיקול מחודש.
ליבוביץ וסיפור הסכין – לא אחזיר אותה לבעליה אם מטרתו להשתמש בסכין לרצח.
ערכי החברה המערבית-בין אדם לחברו
כבוד האדם, יושר, מקצועיות 
ערכים אמוניים, אחריות, שקיפות, אמינות קשורים  לערכי היסוד לעיל.

אתיקה ומוסר (נינה רמון)


אתיקה- "אתוס" ביוונית: תכונות המתבטאות בדרך הפעולה הרגילה של האדם.
מוסר – כללי התנהגות שנחשבים ראויים וטובים בחברה. "הראוי" זו המלצה להתנהגות והיא אינה מחייבת.
אתיקה הופכת את "הראוי" לחוק בארגון.
נורמה היא מוסכמה כללית חברתית להתנהגות - אופנה חולפת.
חוק  כללי התנהגות מחייבים בקהילה.
הקוד האתי של לשכת המאמנים (ראו קישור לקוד האתי המלא בתחתית העמוד)
שלושה  ערכי יסוד: : כבוד האדם, יושרה, מקצועיות

1. כבוד האדם

המאמנים רואים את כבוד ואהבת האדם כערך מרכזי. הבסיס להתנהגותם יהיה כיבוד השונות של כל מתאמן.
ולכן, בעבודתם פועלים המאמנים מתוך שמירה על כבודם וערכיהם של המתאמנים
2. יושרה
המאמנים רואים ביושרה בסיס חיוני לעבודתם ולהתנהגותם.
בעבודתם פועלים המאמנים ביושר, כנות, והגינות מתוך מודעות לכוח ולהשפעה שמערכת היחסים המקצועית מעניקה להם
3. מקצועיות
בעבודתם, ישאפו המאמנים לפעול על פי סטנדרטים גבוהים של ידע ומיומנות מקצועית, מתוך הכרה ברבגוניות של המקצוע, בגבולותיהם, יכולותיהם, ניסיונם המקצועי ולקיחת אחריות אישית לעשייה המקצועית.
בעבדותם, יפעלו המאמנים לקידום רווחתם של המתאמנים על פי שיקולים מקצועיים.

דילמות אתיות:

1. ברטר טוב למאמנים? 
אסתר פנתה אליך לקבל אימון. היא בחורה אנרגטית ויצירתית, מעוניינת לקדם את העסק שלה. יש לה עסק לשיווק של מוצרי קוסמטיקה. חומרים טובים (את יודעת, כי במקרה גם את משתמשת בחלק מהם).
את מתרשמת ממנה ומהתאמתה לאימון אצלך.
לקראת סוף המפגש היא שואלת מה המחיר שלך ואת אומרת 250 ₪ למפגש.
אסתר אומרת שכעת באופן זמני אין לה אפשרות לשלם מחיר זה, היא חשבה על מקסימום 150 ₪. אבל מה דעתך שהיא תשלם לך במוצרי קוסמטיקה שווי ערך? 
     
2. חולה סוכרת שמזריק אינסולין זקוק להוריד במשקל 35 ק"ג. הוא ניסה שיטות שונות להרזיה ולא הצליח. הוא מתקשר אליך לקבלו לתוכנית אימון לאורח חיים בריא והרזיה.
באלו תנאים תקבל את החולה לאימון?
אלו שיקולים אתיים ינחו אותך בהחלטתך?  

3. אדם מתקשר אליך  ומבקש לקנות לחברתו מתנה: תוכנית לאימון אישי לאורח חיים בריא והרזיה. הוא מבקש ממך לדווח לו פעם בשבוע על התקדמות האימון.
האם תקבל את ההצעה ותדווח לו?
באם תחליט שברצונך לדווח, אלו תנאים יידרשו כדי לאפשר דיווח?
מה ההיבטים האתיים בהחלטתך?

שיווק 

מצורפת מצגת על עקרונות שיווק עסקי 

מזל סולומון

מאמנת רב תחומית 

ט.ל.ח.                   
החומר מיועד לתלמידי NCS בלבד למטרות למידה  ויש עליו זכויות יוצרים. צבי פוס, מנהל אקדמי NCS. 

bottom of page